Gemeente Emmen contracteert Wmo-aanbieders voor komende jaren

Emmen

Wmo schoonmaakondersteuning, begeleiding, beschermd wonen en de hulpmiddelen zijn door de gemeente Emmen bijna allemaal opnieuw gegund. Dat betekent dat het merendeel van de aanbieders bekend zijn die vanaf 1 januari 2017 Wmo ondersteuning aan cliënten leveren.

Deze aanbieders sluiten daarvoor contracten af met de gemeente. Het contract voor Wmo hulpmiddelen gaat iets eerder in, namelijk vanaf 1 november 2016. Door schoonmaakondersteuning en begeleiding gezamenlijk aan te besteden, kunnen tussen deze twee vormen van ondersteuning betere verbindingen ontstaan. Dit past in het streven om de verschillende vormen van ondersteuning optimaal op elkaar af te stemmen en daarmee beter maatwerk te bieden voor de cliënt. Begeleiding is bijvoorbeeld hulp bij het op orde brengen van de huishouding of het helpen indelen van de dag.

Hoofdaanbieder

Hierbij is het van belang dat er goede afstemming nodig is met de daadwerkelijke uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning. In de zes Emmense gebieden (zie foto) is vanaf 1 januari 2017 één hoofdaanbieder per gebied verantwoordelijk voor schoonmaak-ondersteuning en begeleiding. Voor de gebieden de Blokken, de Monden,de Velden, Emmen Noord en Oost zijn de hoofdaanbieders aangewezen. Voor Emmen Zuid nog niet, omdat hier de rechter nog een uitspraak moet doen. Wat betekent dit voor huidige cliënten? De hoofdaanbieders schoonmaakondersteuning en begeleiding zijn aanbieders die op dit moment in diezelfde gebieden schoonmaakondersteuning of begeleiding leveren. Zij gaan de komende tijd gesprekken voeren met de aanbieders in hun gebied. De hoofdaanbieders zetten in op zoveel mogelijk behoud van continuïteit in ondersteuning en het in stand houden van de bestaande koppels. Naar de toekomst toe wil men de vragen voor begeleiding dichtbij de cliënt aanbieden door aanbieders uit het gebied.

Beschermd wonen

Sommige volwassenen kunnen tijdelijk niet zelfstandig wonen door psychische problemen. Via de Wmo doen zij een beroep op beschermd wonen. De gemeente Emmen heeft met dertien partijen contracten afgesloten ook namens de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden. Deze partijen zijn nu ook al contractpartners. Cliënten die op dit moment wonen bij een aanbieder waar geen contract mee gesloten is, krijgen een maatwerkvoorziening bij hun huidige aanbieder zodat er voor hen niets veranderd. De contracten gaan in op 1 januari 2017. Voor de Wmo hulpmiddelen zoals rollators, trapliften en scootmobielen heeft de gemeente voor de komende vier jaar Welzorg gecontracteerd. Het contract gaat in op 1 november 2016. Gebruikers van de hulpmiddelen krijgen binnenkort van de gemeente een brief waarin Welzorg zich voorstelt. Zij kunnen gebruik blijven maken van de huidige hulpmiddelen die ze gebruiken. Welzorg neemt deze over van de Schreuder, de huidige gecontracteerde partner.

Toegangsteams

Zoals de gemeente vorige week bekend maakte, starten per 1 januari 2017 onafhankelijke toegangsteams in de zes Emmense gebieden. Hier (Raadhuisplein 1, Emmen) kan iedere inwoner terecht voor Wmo schoonmaakondersteuning, begeleiding en beschermd wonen. De toegangsteams nemen de gesprekken voor hun rekening met inwoners en maken over de gewenste professionele ondersteuning afspraken met de gecontracteerde (hoofd)aanbieders.

Auteur

Redactie