Blauwalg in De Kleine Rietplas in Emmen

Emmen

De provincie Drenthe en Waterschap Vechtstromen waarschuwen voor een drijflaag blauwalg in de zwemplas De Kleine Rietplas in Emmen. De provincie heeft waarschuwingsborden geplaatst.

De blauwalg komt in een drijflaag en in een kleine concentratie voor, waardoor er een beperkt gezondheidsrisico is. Blauwalgen kunnen huidirritatie of maag- en darmstoornissen veroorzaken. De waterkwaliteit van de overige officiële zwemplassen in Drenthe is goed. Meer informatie over de actuele kwaliteit van het water in zwemplassen is te vinden op: www.zwemwater.nl

Auteur

Redactie