Dorpswinkel Trefpunt verbindt Dalerpeel

Dalerpeel

De dorpswinkel in Dalerpeel bestaat alweer een jaar. Met de komst van een koffietafel, een bibliotheek, ijsverkoop, een terras, een samenwerking met de Willem Alexanderschool, een beleeftuin en de aanwezigheid van een opbouwwerker van Maatschappelijk Welzijn Coevorden is de dorpswinkel de verbindende factor.

Dalerpelers halen er onder meer gratis afvalzakken voor het verzamelen van plastic. Verder is er een service op het gebied van postzegels en is er een brievenbus te vinden. De vrijwilligers van de winkel verloten een toepasselijke prijs ter ere van het eenjarig bestaan.

Reactie

Om kans te maken moeten de felicitaties aan de vrijwilligers worden overgebracht in een reactie op www.facebook.com/DorpswinkelDalerpeel (onder het jubileumbericht, red.). Wel moet het bericht daarna gedeeld worden, stelt Klaas Veldhuis namens de dorpswinkel. De gelukkige winnaar of winnares wordt op vrijdag 2 september wereldkundig gemaakt via de Facebook-pagina van Trefpunt.

Auteur

Redactie