Werk aan de winkel voor rekenkamercommissie gemeente Emmen

Emmen

De rekenkamercommissie van de gemeente Emmen heeft het onderzoeksprogramma rond. De onderzoeken starten deze zomer en zijn in de loop van 2017 gereed. De volgende onderwerpen worden onder de loep gelegd.

In samenwerking met de Algemene Rekenkamer in Den Haag worden de drie decentralisaties binnen het sociaal domein onderzocht. Er wordt verder onderzoek gedaan naar burgerparticipatie in de gemeente Emmen en dan in het bijzonder naar de positie van de zogeheten Erkende Overleg Partners. Ook wordt samen met vier andere Drentse gemeentelijke rekenkamercommissies - die van Assen, Hoogeveen, Borger-Odoorn en Aa en Hunze - onderzoek gedaan naar de GGD.

Auteur

Redactie