PvdA Drenthe neemt initiatief voor binnenstadsfonds

Hoogeveen

De binnensteden in Drenthe hebben het niet gemakkelijk. Detailhandel is hier een belangrijke functie, maar staat onder druk. Het gedrag van consumenten verandert, er wordt anders en elders gewinkeld. Het gevolg: leegstand en daarmee binnensteden die minder goed functioneren. Vooral in Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel is dit zichtbaar.

Op initiatief van de PvdA roepen acht partijen in het Drents Parlement het college van GS daarom op een ‘binnenstadsfonds’ in te stellen. De vier gemeenten kunnen daarmee hun binnensteden versterken. Een motie hierover wordt woensdag 13 juli ingediend bij de Algemene Beschouwingen. Binnensteden zijn belangrijk als motor voor economie, cultuur en leefbaarheid en hebben een groot verzorgingsgebied. Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel zijn zich bewust zijn van de problematiek en werken plannen uit om hun binnensteden aan te passen aan de eisen van nu. Daarbij wordt onder meer geprobeerd wonen en culturele voorzieningen toe te voegen. Dat is ook voor de provincie van belang: goed functionerende binnensteden zijn belangrijk voor de eigen inwoners, maar ook voor de ontvangst van bezoekers. Om die redenen wordt het college van GS nu opgeroepen met de vier steden in overleg te gaan om tot onderlinge afstemming te komen over de herinrichting van de binnensteden. Samen staan de steden sterker, niemand is gebaat bij onnodige onderlinge concurrentie. Door een provinciaal binnenstadsfonds in te stellen kunnen de steden noodzakelijke ingrepen in de binnenstad financieel aanjagen en (mede-) mogelijk maken. Een motie van deze strekking wordt ingediend door de fracties van PvdA, VVD, CDA, Sterk Lokaal, 50PLUS, GroenLinks, SP en ChristenUnie.

Auteur

Marielle de Vries