Vechtstromen stelt financiële koers bij

Coevorden

Waterschap Vechtstromen maakt de komende jaren ruimte voor extra investeringen en het bestuur wil de schulden verlagen. Hiervoor is het nodig om de belastingtarieven de komende vijf jaren licht te laten stijgen ten opzichte van de gematigde lastendruk ontwikkeling van de laatste jaren.

Ook worden extra besparingen ingeboekt: jaarlijks 0,9 miljoen euro. Daarmee lopen de jaarlijkse besparingen - sinds de fusie die in 2014 leidde tot Vechtstromen - op tot 16,9 miljoen euro. Het bestuur van Vechtstromen besloot dit alles woensdag tijdens de vaststelling van de meerjarenverkenning 2017-2020.

Belangrijke opgave

Op het gebied van beheer en onderhoud ligt er de komende jaren nog een belangrijke opgave, stelt Vechtstromen. Daarnaast vraagt duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer volgens het waterschap om investeringen. Het bestuursbesluit betekent een extra investeringsruimte van 4,8 miljoen euro per jaar, bovenop de bestaande investeringsruimte van 35 miljoen euro per jaar.

Auteur

Redactie