Ermerweg blijft ondanks tegengeluiden afgesloten

Emmen

Sinds mei wordt in de Emmer wijk Noordbarge een proefafsluiting op de Ermerweg uitgevoerd. De afspraak is dat de proef vier maanden blijft lopen. Toch kwam het verzoek van bewoners en bedrijven uit Noordbarge om de boel weer open te gooien, of in ieder geval de situatie te veranderen.

Echter, de gemeente Emmen is van mening dat de proefafsluiting de volledige periode van vier maanden moet worden volgehouden ‘om alle effecten van de afsluiting goed in beeld te krijgen’. De huidige vorm van de proef is met alle betrokken partijen afgesproken in de wetenschap dat de verkeersintensiteit in de Noordbargerstraat zou gaan toenemen tot gemiddeld meer dan drieduizend motorvoertuigen per etmaal. Het tussentijds stopzetten van de huidige proefafsluiting op basis van voorlopige resultaten leidt volgens de gemeente niet tot een goed beeld van een mogelijk toekomstige verkeerssituatie in Noordbarge. Naast het monitoren van de huidigeafgesproken proefafsluiting vindt momenteel in bredere zin monitoring plaats van de verkeersstromen van en naar het centrum van Emmen en Wildlands Adventure Zoo. De verwachting is dat hiervan in september of oktober een evaluatie gaat plaatsvinden. De gemeente Emmen verwacht dat een tussentijdse aanpassing van de verkeerssituatie op de Ermerweg deze evaluatie negatief gaat beïnvloeden en is daarom niet wenselijk.

Auteur

Redactie