Stichting Emmpact ontvangt 35.000 euro voor finalejaar

Emmen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de stichting Emmpact eenmalig een subsidie van 35.000 euro te verstrekken voor 2016. De subsidie is bedoeld om de geplande culturele activiteiten die Emmpact nog op de rol heeft staan, uit te voeren en te ondersteunen. Het gaat hierbij om Festival De Opening, Festival Op Fietse en Blues op de Savanne. Op 31 december 2016 stopt Stichting Emmpact.

Het college heeft alsnog besloten om geld vrij te maken voor Emmpact. Het is belangrijk dat de geplande culturele activiteiten nu doorgang vinden, aldus het college. Emmen is Culturele Gemeente van Drenthe en de opening van het nieuwe Atlastheater is aanstaande. Ook de ingebruikname van het nieuwe Raadhuisplein voor de culturele evenementen moet nu goed zichtbaar worden. De inzet van Emmpact voor de evenementen is belangrijk.

Cultureel platform

Emmpact had ook tot doel om de culturele organisaties in Emmen te ondersteunen met ICT, techniek en organisatie. Emmpact en gemeente hebben samen afgesproken dat de Emmpact met deze taak stopt en dat de opzet van de nieuwe samenwerkings- en ondersteuningsstructuur een initiatief van de gemeente wordt in het kader van de op te stellen nieuwe Cultuurnota. Door de ervaringen die gemeente met de Centrum Programmering en als Culturele Drentse Gemeente heeft opgedaan, zijn er in de culturele sector in Emmen nieuwe samenwerkingen ontstaan waarmee een nieuw ‘Cultureel Platform’ kan ontstaan. Dit nieuwe samenwerkingsverband kan de evenementen borgen en de samenwerking binnen de verschillende partners in Emmen (horeca, bedrijven, sponsors) verder uitwerken. Dit platform kan een rol vervullen voor de kunst en cultuursector, maar daarnaast ook voor sport, gezondheid, onderwijs, etc. Nu Emmpact stopt met de ondersteuningstaken voor de culturele sector, is een subsidie van 35.000 euro voldoende om de evenementen en activiteiten in 2016 te realiseren en kan Emmpact aan de aangegane verplichtingen voldoen. Gemeente en Emmpact zijn dit samen overeen gekomen.

Auteur

Redactie