Urine-incontinentie in de schijnwerpers tijdens publiekslezing

Emmen

Urine-incontinentie (ongewild urineverlies) is een veelvoorkomend probleem: circa 30 procent van alle vrouwen heeft ermee te maken. Hoewel deze klacht goed te behandelen is, vinden veel vrouwen het moeilijk om hulp te zoeken. Hoog tijd voor een publiekslezing over dit onderwerp, benadrukt Jikke Bootsma, uroloog van Treant Zorggroep. Tijdens de publiekslezing in ziekenhuislocatie Scheper op dinsdag 28 juni komen alle facetten van urine-incontinentie aan bod.

De twee meest voorkomende vormen van urine-incontinentie zijn aandrang- en stressincontinentie. Bij aandrangincontinentie ervaren vrouwen een plotselinge sterke aandrang om te plassen. Nog voordat ze het toilet bereiken, verliezen ze urine. Bij stress- of inspanningsincontinentie is het afsluitmechanisme van de plasbuis niet sterk genoeg om de verhoogde buikdruk op te vangen. Deze vorm van urine-incontinentie komt voor bij inspanning zoals lachen, hoesten, niezen, tillen, sporten of springen.

Continentiepoli

Als behandeling bij de eigen huisarts onvoldoende verbetering geeft, wordt de patiënt doorverwezen naar de continentiepoli van ziekenhuislocatie Scheper. Daar staat een gespecialiseerd team klaar om de klachten in kaart te brengen. Op basis van de onderzoeksresultaten formuleren de uroloog, gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut en continentieverpleegkundige samen een behandelplan. Het behandelpalet varieert van vocht- en plasadviezen en bekkenfysiotherapie tot medicatie en een operatie.

Publiekslezing

Wie meer wil weten over urine-incontinentie kan naar de publiekslezing op dinsdag 28 juni in ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Vanaf 18.30 uur geeft het gespecialiseerde team uitleg over de oorzaken, vormen, onderzoek- en behandelmogelijkheden van urine-incontinentie. Ook is er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen. Hoewel de lezing met name is gericht op vrouwen, zijn ook mannen van harte welkom, verzekert Bootsma.

Aanmelding

Wie de publiekslezing wil bijwonen, kan zich aanmelden via de website www.scheperziekenhuis.nl/publiekslezing of telefonisch: (0591) 691 475 (poli Urologie).

Auteur

Redactie