Muzikale kick-off bij Kristalla

Emmen

Basisschool Kristalla in Emmen ontvangt als eerste school in Zuidoost-Drenthe 10.000 euro subsidie om de komende drie jaar het muziekonderwijs op school te verbeteren.

Luid klappend en stampend gaven de leerlingen van basisschool Kristalla 1 juni het startsein voor dit muziekproject. “Dit is een prachtige kans om de muzieklessen op onze school te verbeteren”, aldus Peter Möhlmann, locatieleider van Kristalla. “Ik zie veel blije gezichten bij de leerkrachten en leerlingen, daar doen we het voor.” Op een aanstekelijke beat voerden 110 leerlingen op het schoolplein onder leiding van muziekdocent Mark Wester een ritmisch stuk bodypercussie uit. Alle leerlingen kregen na afloop hun eerste muziekinstrument: een kazoo. Leerkracht José Ziengs greep de gelegenheid aan om de hele klas aan het werk te zetten met dit instrument. Een vrolijk zingende en blazende groep die toeterend naar buiten kwam voor de middagpauze was het resultaat. Basisschool Kristalla heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de landelijke subsidie ‘Impuls Muziek’ aan te vragen en het plan van de school is goedgekeurd. De komende drie jaar wordt er in samenwerking met een vakdocent gewerkt aan verbetering van muzieklessen in de klas. De leerkrachten worden bijgeschoold en worden tijdens de muzieklessen bijgestaan door die vakdocent. Over drie jaar zijn zij hierdoor prima in staat zelfstandig kwalitatief goede muzieklessen te geven. De Kunstbeweging adviseert en ondersteunt de school bij het hele proces van aanvraag tot en met uitvoering.

Auteur

Redactie