De visie van Dalenaren

Dalen

De toekomst van Dalen. Daarover ging het afgelopen week in De Spinde. Hoe moet het dorp er over tien jaar uitzien? Het gaat over onder meer wonen, leven en werken in Dalen.

Door Kristian Elders In De Spinde kwamen zo’n vijftig Dalenaren bijeen. De vereniging Dorpsbelangen Dalen formeerde eerder een initiatiefgroep - met op dit moment in elk geval vijftien mensen - om te komen tot een breed gedragen dorpsvisie. Riet Müller reageert namens de groep dat er voldoende mensen zijn voor de initiatiefgroep, die in de nabije toekomst projectgroep gaat heten. Belangrijk voor de groep is het formeren van een klankbordgroep - met een toetsende functie - en ook daarvoor is genoeg animo. “Wel kunnen belangstellenden zich nog aanmelden”, stelt Müller.

Zuidwolde

Het maken van een dorpsvisie past in de visie van de gemeente Coevorden. Die wil dat de burgerparticipatie toeneemt. Dat weet oud-directeur van de basisschool in Dalen Roelof Beek. “We zochten een plan van aanpak en ons oog viel op het maken van een dorpsvisie in Zuidwolde, waar een klankbordgroep de thema’s bepaalde. Die werkwijze willen wij overnemen”, zegt Beek. “Een enquête in Zuidwolde resulteerde in een goede respons. Ook daar willen we voor gaan hier in Dalen. Dit moet geen visie worden van de projectgroep, maar van de Dalenaren. Wij laten onze dorpsgenoten meepraten tijdens de ontwikkeling van de dorpsvisie.” De mening van het dorp ten aanzien van zaken op het gebied van in elk geval wonen, welzijn, veiligheid, onderwijs, zorg, sport en recreatie plus detailhandel en bedrijven wordt vastgelegd in de dorpsvisie.

Presenteren

Over ongeveer een jaar willen de initiatiefnemers de visie presenteren. “We zien graag dat de politiek rekening gaat houden met de visie.” Neem bijvoorbeeld de situatie op het schoolplein van de basisschool. “Die situatie kan aangepakt worden omdat het veiliger moet zijn voor de schooljeugd”, vertelt Harry Lamberts. “Of het project om te komen tot glasvezel.” De initiatiefgroep bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer Dorpsbelangen Dalen, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, de plaatselijke ondernemersvereniging, sportclubs, Vrouwen van Nu, buurtverenigingen en de woningcorporatie Domesta. Tijdens vier avonden komt de klankbordgroep bijeen. De eerste bijeenkomst is eind september. Dan worden de - zoals het nu lijkt - acht thema’s bepaald. Meer informatie over het initiatief: bel (06-28279769) of e-mail (joopmooij@home.nl) Joop Mooij.

Auteur

Redactie