Tangenborgh: Wijkverpleegkundige in hart en nieren

Emmen

Tangenborgh heeft tien wijkverpleegkundigen in dienst die werken in heel Zuidoost-Drenthe. Sinds begin dit jaar wordt in Nederland de ‘oude’ vertrouwde wijkverpleegkundige in een nieuw jasje ingezet. 

In elke regio werken meerdere wijkverpleegkundigen. David Martinez is één van hen en werkt samen met zijn collega Anke Bruns in de regio Borger-Odoorn. Een wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor de zorg bij ouderen binnen een bepaalde wijk of buurt. Zij gaan bij de mensen thuis langs en kijken samen met hen welke zorg er nodig is en ingezet kan worden. De wijkverpleegkundige is daarom een belangrijke schakel in het vaak ingewikkelde zorgweb. David Martinez vertelt over zijn werkzaamheden en taken. ,, Mijn werk is heel divers. Ik ben het eerste gezicht voor de zorgvrager. Na een telefoontje van een oudere , familielid, mantelzorger of huisarts ga ik langs. Ik vraag hoe het gaat en als ze zelf niet gebeld hebben leg ik uit dat mensen zich zorgen maken om hun gezondheidssituatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan om eenzaamheid, depressiviteit, gezondheidsproblemen of praktische problemen.’ Vervolgens bespreken we samen hoe we dit kunnen oplossen. Ik kijk goed wat de oudere zelf nog kan en of er mantelzorgers, familieleden of buren zijn die de oudere kunnen ondersteunen. Tijdens het gesprek heb ik de focus niet alleen op de ziekte van de klant, maar ook op de mens en zijn interesses en de persoon wie hij is. Zo krijg ik brede kennis van de oudere en kan ik datgene bieden wat aansluit bij de persoon en niet alleen bij de ziekte. Deze vrijheid is heel prettig en ook de ouderen vinden het heel fijn dat je oprecht luistert en meedenkt. Vervolgens kan ik verschillende ‘hulp’ inschakelen. Dit kan thuiszorg zijn of een huisarts maar ook een andere organisatie zoals fysiotherapie. Zo heb ik goede contacten met een ergotherapeut die ik regelmatig bel om de mensen meer zelfredzaam te maken. Zo leert zijklanten weer zichzelf aan te kleden door dit op een andere manier te doen, of zij leert hun hoe je een potje of maaltijd openmaakt door de inzet van  hulpmiddelen. Nadat ik alle overwegingen heb gemaakt stel ik de indicatie, maak ik een zorgplan en leg ik een zorgdossier aan. In het zorgdossier komt te staan waarom er zorg nodig is, wat ik heb gedaan om professionele zorg te voorkomen en wie kunnen ondersteunen zoals bv familie of buren. Door de overheid is bepaald dat alleen de wijkverpleegkundige het zorgplan mag opstellen en bijstellen. Als er na een aantal weken meer of minder zorg nodig is dan kan ik het zorgplan aanpassen. Vaak bespreek ik de mensen die ik onder mijn hoede heb in het sociaal team. Hier zitten verschillende instanties in zoals de gemeente, algemeen sociaal werkers, woningcorporatie enz. Afhankelijk van waar de klant behoefte aan heeft, kan er besloten worden een vrijwilliger langs te sturen. Verder doe ik zelf nog verpleegkundige handelingen bij complexe situaties waarde thuiszorgmedewerkers mij of mijn collega Anke voor in kunnen roepen. Bijvoorbeeld het vervangen van katheters en maagsondes.’’ David en Anke houden elke week op verschillende locaties spreekuur. Hier kunnen mensen zonder afspraak binnenlopen en vragen stellen over thuiszorg, een indicatie, hulp bij mantelzorg, vervanging tijdens vakantie van de mantelzorger of bijvoorbeeld dementie. Ook als ze zich zorgen maken over een kennis of familielid kunnen mensen op het spreekuur terecht. Zorggroep Tangenborgh heeft woon- en zorgcentra, verpleeghuizen, verpleegunits en een dagbehandelingcentrum/geheugenpoli. Al de locaties bevinden zich in de regio Zuidoost-Drenthe, in de gemeentes Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.

Auteur

Redactie Digitaal