Jom Hasjoa en Dodenherdenking in Coevorden

Coevorden

In de synagoge van Coevorden wordt woensdag 4 mei de achtste Jom Hasjoa herdenking gehouden. Daarbij wordt herdacht hoe 146 Joden uit Coevorden, Dalen, Sleen en Meppen werden gedeporteerd. Jom Hasjoa betekent dag der vernietiging.

De Jom Hasjoa vindt wereldwijd plaats: dit jaar op de dag van de Nationale Dodenherdenking. “Daarom besloten wij de Jom Hasjoa eerder op de avond te houden zodat bezoekers zowel naar de synagoge kunnen gaan als aansluitend naar de hervormde kerk, waar alle gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog worden herdacht”, zegt Janny Horring, initiatiefnemer van de Jom Hasjoa in Coevorden. Dit jaar is gekozen voor het thema verantwoordelijkheid. Barend Faddegom, bestuurssecretaris van de Stichting Synagoge Coevorden: “Wij zien het als onze plicht tegenover de omgekomenen en hun nabestaanden om de namen te blijven noemen van de Joden, die uit onze stad zijn weggevoerd. In het jodendom betekent het noemen van de namen heel veel. Als je naam genoemd wordt, ben je niet vergeten. Als we op deze manier de omgekomenen hun aanwezigheid in onze samenleving terug kunnen geven, hebben wij daarin onze verantwoordelijkheid genomen.”

De Nieuwe Veste

Tijdens de bijeenkomst in Coevorden worden de 146 namen van de weggevoerde en vermoorde Joden voorgelezen door onder meer drie leerlingen van De Nieuwe Veste. Slechts vier mannen keerden terug naar Coevorden. Janny Horring benadrukt dat het belang van het bestrijden van antisemitisme actueler is dan ooit, omdat er telkens weer aanslagen worden gepleegd op Joodse doelwitten. “Daarom is het belangrijk de Holocaust te blijven gedenken.” De herdenking in Coevorden wordt afgewisseld met muziek, gedichten, het volkslied van Israël en het Wilhelmus. Vertegenwoordigers van diverse kerken werken mee. De Jom Hasjoa op 4 mei begint om 17.30 uur. Zij die dat willen, kunnen vervolgens de Nationale Dodenherdenking bijwonen in het nabijgelegen gebouw van de hervormde gemeente, waar ook aandacht is voor weggevoerde en omgekomen Joodse medebewoners. Daarna trekt de stoet naar het Joods monument aan de zijkant van de synagoge, om daar bloemenkransen en tien rozen neer te leggen. Vervolgens is om 20.00 uur de officiële kranslegging bij het oorlogsmonument.

Auteur

Redactie