Emmen rijk aan talenten

Emmen

Het ontplooien van talenten op kunstzinnig gebied is onderdeel van de brede vorming van jongeren. Het is een investering in de toekomst van de jeugd en daarmee in de cultuur van de samenleving.

Dat stelt althans stichting De Kunstbeweging, die in opdracht van de gemeente Emmen deze ontwikkeling probeert te stimuleren en op zoek is naar jongeren die beschikken over de capaciteiten om hun artistieke en creatieve talent op een hoog niveau te ontwikkelen. Dit seizoen werden er tien talenten uit de gehele gemeente Emmen geselecteerd op voordracht van de diverse kunstinstellingen in de gemeente Emmen. Per geselecteerd talent wordt nu naar een passend coachingstraject gezocht. Zo’n traject kan bijvoorbeeld bestaan uit extra trainingen of lessen, een masterclass, bemiddeling bij aanschaf van materialen of het kunnen lenen van een goed instrument bij een instrumentenfonds.

Danseressen

De Kunstbeweging kreeg talenten aangedragen vanuit het hele kunstzinnige veld. Zo kwam Dance Company Shirelle met een vraag voor een talentenklas. Een groep zeer gemotiveerde danseressen mag zijn danstalent extra gaan ontwikkelen in een speciale maandelijkse talentklas. Vanuit harmonievereniging Euterpe werd Michiel Niemeijer aangedragen: een semiprofessionele zanger die op 4 november in Emmen en 26 november in het Duitse Lingen als zanger optreedt tijdens het ‘Promsconcert’ van Euterpe. Michiel krijgt ondersteuning van een theaterdocent en een zangdocent. Gitaardocent Jeff Zwart bracht een zeer talentvolle leerling voor het voetlicht: Hannah Schoonbeek. Zij is singer-songwriter en kiest voor ondersteuning op het gebied van zang en songwriting. Onder leiding van Bert Kamping gaat Hannah in tien privélessen aan haar zangtechniek werken. De coachingstrajecten gaan deze week van start.

Auteur

Redactie