Anneke Welink: 'Een gastdocent maakt meer indruk'

Gees

Leerlingen van basisschool De Klimop in Gees kregen donderdag een interactieve les van de brandweer. De les is een nieuw onderdeel van het School Preventie Plan, dat bijna dertig basisscholen in de gemeente Coevorden bedient. Ook De Smeltkroes - op het asielzoekerscentrum in Aalden - doet mee.

Het School Preventie Plan is een samenwerking tussen de gemeente Coevorden en onder meer Maatschappelijk Welzijn Coevorden, de openbare onderwijsstichting Arcade, de Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs (VPCBO) en Stichting Katholiek Onderwijs (Catent). Nieuwe samenwerkende partij is het district zuidoost van Brandweer Drenthe. Normaliter is het School Preventie Plan bestemd voor de bovenbouw, maar de brandweer onderwijst ook de andere groepen van basisscholen.

Weerbaarheid

Anneke Welink is namens de gemeente Coevorden coördinator van het plan. Zij weet dat in Nederland enkel de gemeente Coevorden het plan nog gebruikt. Het plan staat voor lessen over onder meer social media, groepsdruk, alcohol, roken, jeugdcriminaliteit, verkeer, gezond eten plus normen en waarden. "Er moet gezien de toekomst van de kinderen iets gedaan worden aan hun weerbaarheid", stelt Welink. "Verder blijkt dat een gastdocent - zoals vandaag het geval is - voor wat betreft dit soort lessen meer indruk maakt dan een leraar die voor de klas staat." Die gastdocent aan de rustieke Wethouder H. Euvingstraat - in het esdorp ook bekend als de Schoolstraat - was Annet Hulshof. De specialist risicobeheersing brandveiligheidsbewustzijn - haar standplaats is Emmen - gaf spelenderwijs voorlichting over hoe gevaarlijk brand kan zijn en ook wethouder Jeroen Huizing schoof aan bij een groepje kinderen. De leerlingen in Gees kregen een lesmap mee naar huis en de basisschool kreeg vooraf een draaiboek.

Auteur

Redactie