Opening van Energiefabriek Emmen

Emmen

In 2015 heeft waterschap Vechtstromen de biogasinstallatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Emmen geheel vernieuwd. Dankzij de installatie kan er nu per jaar twee miljoen kuub duurzame energie in de vorm van biogas opgewekt worden.

Dat betekent dat nagenoeg al het afvalwater energieneutraal gezuiverd kan worden. "We geven daarmee een impuls aan de duurzaamheidsagenda van het waterschap, maar dragen ook bij aan klimaatdoelen van provincie Drenthe en gemeente Emmen. Daarom wordt de Energiefabriek Emmen op zaterdag 2 april, tijdens de open dag op de rwzi Emmen, geopend", vult Annelies Goedhart, communicatie-adviseur bij de Vechtstromen, aan. Aan deze opening wordt bijgedragen door gedeputeerde Tjisse Stelpstra van Provincie Drenthe, wethouder René van der Weide en portefeuillehouder waterketen Roel van der Veen van waterschap Vechtstromen.

Auteur

Redactie