Lefier erkent fouten bij renovatie Het Meerveld

EMMEN

Woningcorporatie Lefier en de bewoners van Het Meerveld, een straat in Emmen, kunnen weer door één deur. Vandaag viel er bij de 94 huishoudens een brief op de mat waarin staat dat Lefier aangeeft dat de woningcorporatie fouten heeft gemaakt bij een uitgevoerde renovatie in 2012.

Door Vincent Trechsel De bewoners klaagden de afgelopen jaren steen en been over tocht, loslatend isolatiemateriaal en vochtplekken in hun huis. Middels een onafhankelijk onderzoek - uitgevoerd door de Woonbond - zou blijken of de renovatie is uitgevoerd zoals destijds is toegezegd. Maar daar kwam Lefier niet heel gunstig uit naar voren. De isolatiewerkzaamheden bleken niet goed uitgevoerd en uitgewerkt te zijn en ook de installatie van de ventilatie bleek ondermaats. De beoogde energiebesparing is niet gehaald en ook de na de renovatie ingevoerde verhoogde huur bleek te hoog. "We betreuren het dat het zo gelopen is en rekenen onszelf aan dat het te lang heeft geduurd. Samen met de bewoners willen we dit zo snel mogelijk herstellen", vertelt Elza Bulstra, woordvoerder bij Lefier.

Kosten

"Binnen afzienbare tijd komen we met een plan van aanpak. We bekijken de woningen en pakken de problemen op. Dit is helaas niet morgen al geregeld, omdat we in gesprek moeten met aannemers om kosten en tijdschema's te bespreken." Bewoners van Het Meerveld moesten sinds de renovatie 34 euro extra huur betalen. Ten onrechte, hebben zij al eerder in deze krant laten weten. En daar is Lefier het na de uitkomst van het onderzoek mee eens. Bulstra: "Die extra betaalde huur wordt met terugwerkende kracht terugbetaald. We hebben de regie er niet strak op gehad en zijn te lang doorgegaan zonder met een sluitende oplossing te komen."

Auteur

Redactie