Brede school SOM verbindt Poppenhare en Lootuinen

Coevorden

De brede school SOM staat anderhalf jaar in de Coevorder stadswijk Poppenhare. Coördinator Marije Ribbink (37) uit het Duitse Twist blijft zoeken naar verbindingen aan de Jan van Scorelstraat.

Door Kristian Elders De Mijndert van der Thijnenschool, Wilhelminaschool, Panta Rheischool, Kinderwereld, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Icare Jeugdzorg en TVC (Turn Vereniging Coevorden) zijn de vaste gebruikers van het pand. Ribbink: "Het was goed om te zien dat de drie genoemde basisscholen samen Sinterklaas vierden. De scholen legden geld bij elkaar om er iets moois van te maken."

Mooie kans

Verbindingen leggen bij gelijke thema's: dat is volgens de spin in het web een mooie kans binnen de brede school. "Op het gebied van lezen, schrijven en woordenschat is nogal eens sprake van een achterstand bij leerlingen. Toevallig kwamen studenten bij mij met de vraag om een informatiebijeenkomst te houden voor ouders. Die bijeenkomst voor ouders van de drie scholen over het belang van taal is er ondertussen geweest. Een ander voorbeeld van verbindingen leggen is het feit dat peuters van Kinderwereld alvast een kijkje nemen bij de kleuterklassen van de basisscholen." Wel moet Ribbink kwijt dat er sprake is van overlast rondom de brede school. "Het is nu wat rustiger, gelukkig. We kunnen wel spreken van een golfbeweging. Er kwamen begin dit jaar signalen van onder meer de scholen en TVC. Die turnclub gebruikt de brede school aan het einde van de middag en ook 's avonds. Er is een overleg geweest met onder meer de politie, jongerenopbouwwerkers van Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Domesta en de gemeente Coevorden. We maakten een plan van aanpak met daarin vervolgstappen. Een van die stappen is dat tegenwoordig twee van de drie hekken van het schoolplein 's avonds dicht zijn." In dat opzicht komen de ondertussen gevonden buurtcoaches als geroepen. Ribbink noemt de drie mannen stevige persoonlijkheden. "Zij zijn in training en gaan begin april de straat op in Poppenhare om vertrouwen te winnen bij de jongeren."

Wijktuin

De verbinding met de wijken Poppenhare en Lootuinen moet nog meer worden gezocht, stelt Ribbink. "In dat opzicht is het leuk dat wij een behoorlijke tuin krijgen in de wijktuin. Dat is bij woonwijkcentrum De Schutse. Komend voorjaar gaan groepen - samengesteld uit de drie basisscholen in de brede school - naar de tuin om er te zaaien. Later staan onkruid wieden en uiteindelijk oogsten op het programma aan de Schutselaan. Slotstuk is een gezamenlijke maaltijd met bewoners van De Schutse. Ook Kinderwereld gaat naar de tuin. We zoeken nog vrijwilligers die met de kinderen van de basisschool naar de tuin willen lopen, want de leerkrachten kunnen de school niet verlaten. Zij kunnen zich bij mij aanmelden." Ribbink wil dat het nog veel meer gaat leven in en buiten de brede school SOM voor mensen uit de wijken. "Wel is het belangrijk dat we geen concurrent zijn van bijvoorbeeld de buurt- en speeltuinverenigingen en kledingbank De Cirkel. Onze activiteiten moeten juist goed op elkaar aansluiten."

Open dag

De genoemde vaste gebruikers van de brede school houden woensdag 16 maart samen een open dag en dat is een primeur. Het thema is talenten. De scholen openen de deuren tussen 8.30 en 10.00 uur. Alle partners van de brede school laten van 17.00 tot 19.00 uur hun talenten zien. Kinderen mogen dan op het podium in de hal laten zien wat zij kunnen. Zij kunnen zich aanmelden bij Marije Ribbink via 0524-853072, 06-33603966 of door een e-mail te sturen naar coordinator@bredeschoolsom.nl.

Auteur

Redactie