AZC Oosterhesselen eerst met 150 bewoners

Oosterhesselen

De gemeente Coevorden en het COA hebben een bestuursovereenkomst gesloten over de komst van een asielzoekerscentrum op het terrein van het voormalig conferentieoord De Klencke in Oosterhesselen.

De gemeente vraagt het COA om te starten met 150 bewoners en later uit te breiden naar het uiteindelijke aantal van 400 asielzoekers. Door het tekenen van de overeenkomst is de weg vrij om een ruimtelijke procedure te starten. In de overeenkomst is ook opgenomen dat het COA streeft naar een groep bewoners die is samengesteld uit gezinnen, stellen en alleenstaanden. Voor de realisatie moet eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Meer via www.coevorden.nl/azcoosterhesselen.

Auteur

Redactie