Voorkomen dat boeren, burgers en politiek uit elkaar drijven

HOOGEVEEN

Het CDA Drenthe hield eerder deze week in Echten een agrarische avond waar politici, agrariërs en bestuurders met elkaar in debat gingen over de vraag, 'Hoe staat de agrarische sector er in 2025 voor'.

De toekomst van die sector is belangrijk maar in de discussie speelden de huidige problemen de hoofdrol. Ruim honderd geïnteresseerde zorgden voor een levendig debat met Giske Warringa, voorzitter van het Drents Agrarisch Jongerenkontackt, CDA-Tweede Kamerlid Jaco Geurts en Drents gedeputeerde Henk Jumelet. De voorzitter van de CDA-Statenfractie, Riëtte Wollerich, leidde de discussie in goede banen. Volgens CDA-Gedeputeerde Henk Jumelet is het provinciale bestuur gekanteld. “Bij voorgaande collegeperiodes stond de natuur centraal, maar bij het huidige college krijgt de agrarische ondernemer wat meer het accent. Het provinciebestuur wil volle aandacht voor de agrarische sector dat ook goed uitwerkt voor de natuur.” Giske Warringa, voorzitter van het Drents Agrarisch Jongerenkontakt, stelde vast dat boeren en burgers uit elkaar zijn gegroeid. En ook de politiek en de boeren zijn het vertrouwen in elkaar kwijt. De agrarische sector zal volgens haar meer moeten uitgaan van eigen kracht en de trots op het eigen bedrijf. “De boeren, de politiek en de samenleving moeten beter met elkaar communiceren. Maak duidelijk wat je doet en waarom je het doet. Naast elkaar in plaats van tegenover elkaar.” Ook Jaco Geurts, CDA-Tweede Kamerlid, was van mening dat de agrarische sector de kwaliteiten meer naar buiten moet brengen. “Onze agrarische sector behoort tot de top van wereld”, zo stelde hij. Hij is van mening dat in de toekomst meer voedsel nodig is om een groeiende wereldbevolking te voeden en zijn er dus meer kansen voor de Nederlands agrarische sector. Ook vroeg hij aandacht voor reststromen in de landbouw die kunnen leiden naar bio-plastic en biobrandstof. “De agrarische sector laat zich teveel opjutten door angst. Investeren omdat er mogelijk iets verandert. Gebrek aan onderling vertrouwen leidt tot versneld aanvragen van vergunningen uit angst anders de boot te missen.” Het was duidelijk een avond waar de boeren hun hart konden luchten en konden aanpraten tegen politici en bestuurders, maar of dat de kloof tussen boeren, politiek en samenleving heeft weggenomen? Daarvoor zijn meer van dergelijke bijeenkomsten in Drenthe nodig.

Auteur

Marielle de Vries