Vechtstromen vangt meer muskusratten

Coevorden

De zeventien rattenvangers van waterschap Vechtstromen vingen vorig jaar ongeveer zeventien procent meer muskus- en beverratten dan in 2014. In 2015 ging het in totaal om 3828 muskusratten: 550 meer dan in 2014. Er werden vorig jaar daarnaast elf beverratten meer gevangen dan in 2014.

Muskus- en beverratten worden gevangen omdat de dieren een risico vormen voor de veiligheid van oevers en dijken, stelt Vechtstromen. "Er worden meer gezamenlijke speuracties gehouden zodat grotere gebieden tegelijk bekeken kunnen worden", vertelt Ria Broeze namens het waterschap. Naar verwachting gaat de vangst ook in 2016 omhoog. Mede door de zachte winters van de afgelopen jaren is de populatie groot. Broeze: "Waarschijnlijk neemt het aantal muskusratten vanaf 2017 af."

Duitsland

Beverratten komen veelal uit Duitsland, waar zij onder de jachtwet vallen. Voor de vangstresultaten van beverratten is Vechtstromen afhankelijk van de activiteit van Duitse jagers. In Nederland vallen beverratten niet onder de jachtwet, maar worden de dieren aangemerkt als ongewenste exoten die bestreden moeten worden.

Auteur

Redactie