Jubilarissen bij Vrouwen van Nu Oosterhesselen en Gees

Gees

Jubilarissen, aftredende bestuursleden en de jaarstukken. Die ingrediënten vormden voor de pauze de hoofdmoot tijdens de jaarvergadering van Vrouwen van Nu, afdeling Oosterhesselen, Gees en omstreken. Tijdens de bijeenkomst in de Zwerfkei in Gees werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Zij kregen een oorkonde plus een pot met voorjaarsbloemen.

De acht aanwezige jubilarissen zijn Wub Klarus-van Wieren (65 jaar lid), Margje Epping-Boesjes (60 jaar lid), Aaltje Schepers, Grietje Hogen Esch-ten Hooi, Geesje Tietema-Nijs (zij zijn 50 jaar lid), Hannie Ensink-Zuijdweg, Geesje Zwaan (beide 40 jaar lid) en Nel van der Linden-van der Pol (25 jaar lid). Niet aanwezig was Tonny Koopman-Elshof (25 jaar lid). Ria van der Scheer-van der Voort gaf na negen jaar in het bestuur te hebben gezeten - waarvan de laatste vier jaar als voorzitter - de voorzittershamer door aan Lineke Oldenbandringh-Leeuwen.

Auteur

Redactie