Meer subsidie voor landbouwers

Emmen

Het Emmer college komt met een vernieuwde stimuleringsregeling voor landbouwers. Bij nieuwbouw van kassen krijgt een bedrijf per gesloopte vierkante meter glas 15 euro in plaats van de eerdere 9 euro.

Ook bij sloop voor herbouw van kassen gelden voortaan hogere premies: 10 euro in plaats van 6 euro per vierkante meter. Voor nieuwbouw zonder sloop is de subsidie 10 euro per vierkante meter. Verder is de regeling goed voor subsidie wanneer tuinbouwondernemers energieverdeelsystemen aanleggen voor (verdere) verduurzaming. De gemeente wil meer mensen aan het werk krijgen. Daarom is als subsidieverplichting bepaald dat bedrijven actief moeten zoeken naar een werkplek voor werkzoekenden. De gemeente Emmen betaalt 800.000 euro voor de regeling en de provincie Drenthe legt 400.000 euro in.

Auteur

Redactie