Coevorder schooljeugd in kledingbank De Cirkel

Coevorden

De Coevorder kledingbank De Cirkel kent een actief bestuur. Na een e-mail hapten tot dusverre drie basisscholen toe om een kijkje te nemen in het pand aan de Jan Steenstraat.

Door Kristian Elders De Mijndert van der Thijnenschool, Paul Krugerschool en Dr. Picardtschool uit Coevorden kwamen respectievelijk dinsdag, donderdag en vrijdag langs. De bijna dertig leerlingen van de groepen 4 en 5 van de Paul Krugerschool gingen - na een vluchtige blik op Buienradar - donderdagmiddag lopend naar De Cirkel. Daarbij was ook onder meer leerkracht Henk Woertel. "Het is goed om aandacht te geven aan mensen om ons heen", zegt hij tijdens de rondleiding. "Dit is dichtbij en dus goed te begrijpen voor de kinderen. Zij voelen zich dan eerder betrokken en luisteren aandachtig."

Gepest

Vrijwilligster en plaatsvervangend voorzitter Aaf Kreeft vertelde de schooljeugd samen met voorzitter Bart Driehuizen over waar De Cirkel voor staat. "Dit bezoek van de scholen vinden wij erg belangrijk", zegt zij. "Het kan voorkomen dat kinderen worden gepest vanwege hun kleding, terwijl hier de kleding voor niets is te halen. Kinderen kunnen een trauma overhouden aan pestgedrag. Ook wanneer het om kleding gaat. We hopen dat de schooljeugd hiervan leert en de informatie van ons doorgeeft aan andere kinderen."

Auteur

Redactie