Waterschap Vechtstromen lid Euregio

Coevorden

Waterschap Vechtstromen is als lid toegetreden tot het grensoverschrijdend samenwerkingsverband Euregio. Een verandering in de organisatie van de Euregio maakt dit mogelijk.

Op een speciale bijeenkomst - vrijdag in de Bürgerhalle in Gronau - werd tijdens een bijzondere ledenvergadering de oude Euregio opgeheven en de Euregio in de nieuwe vorm opgericht. Daarna volgde de benoeming van de leden van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de raad en de commissies. De Euregio is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 129 Duitse en Nederlandse gemeenten, Kreise en waterschappen. Doel is om zowel de sociaal-culturele samenwerking als de sociaal-economische ontwikkeling van de regio te bevorderen.

Auteur

Redactie