Nieuwjaarsreceptie Bedrocks goed bezocht

Emmen

De nieuwjaarsreceptie van soft- en honkbalvereniging Bedrocks is afgelopen weekend goed bezocht. Voorzitter Wim Boonstra ging tijdens zijn toespraak in op de heftige toestanden in de wereld en memoreerde daarbij onder meer de mistanden in Keulen en de herdenking van Charlie Hebdo. In een week die door gladheid werd overheerst wees hij op de thuisplaat bij Bedrocks waar ondanks een eventuele uitglijder veel plezier beleeft kan worden aan de sport en clubgenoten.

Boonstra, die twee jaar geleden het voorzitterschap overdeed aan Erik Eilering, heeft onlangs tijdens de najaarsvergadering het stokje weer overgenomen. Boonstra toonde zich verheugd dat Eilering binnen het bestuur een rol blijf vervullen. Ook bedankte de voorzitters een aantal vrijwilligers waaronder Harry van Vondel die afscheid nam als penningmeester. Zijn plaats wordt ingenomen door Ralph Seijkens die al op vele wijzen een taak binnen de vereniging vervulde.

Jubileum

Dit jaar bestaat de vereniging 35 jaar en zal er op 28 en 29 mei een ambitieus jubileumtoernooi worden gehouden. Voor de toekomst wil de vereniging sturen op een gezonde groei, waarbij ook leden een steentje kunnen bijdragen. Zo zal er onder meer een nieuwe slagkooi moeten worden gebouwd.

Veul heil en zegen

De voorzitter beëindigde zijn toespraak door ieder 'veul heil en zegen' voor 2016 te wensen en dat hij niet te beroerd is ook zijn handen uit de mouwen te steken bewees hij door zelf de bitterballen te bakken, waarna het nog lang gezellig bleef in het thuishonk.

Auteur

Redactie