Praten over oude locatie Emmer dierenpark

Emmen

 De commissie samenleving van de gemeente Emmen praat op dinsdag 12 januari vanaf 19.30 uur over onder meer het beleidsplan handhaving participatiewet. De gezamenlijke commissies bestuur, middelen en economie plus wonen en ruimte vergaderen op donderdag 14 januari vanaf 19.30 gezamenlijk.

Tijdens deze commissievergadering wordt gesproken over het bestuursprogramma veiligheid 2016-2018. Ook het inspiratie- en ontwikkelkader voor de locatie van het gesloten Dierenpark Emmen aan de Hoofdstraat komt die avond aan bod.

Auteur

Redactie