Meer geld voor kinderen uit minimagezinnen

Emmen

De gemeente Emmen heeft vanuit armoedebestrijding extra subsidie beschikbaar gesteld voor het Jeugdsportfonds Drenthe en de Stichting Leergeld Emmen. Deze stichtingen helpen kinderen uit minimagezinnen om mee te kunnen doen op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en welzijn.

Jeugdsportfonds Drenthe kreeg vanuit het armoedebeleid jaarlijks al een subsidie van 35.000 euro. Dit jaar krijgen zij eenmalig 100.000 euro. Voor de komende jaren wordt het subsidiebedrag structureel verhoogd naar 65.000 euro. Voor Stichting Leergeld was de subsidie 25.000 euro. Dit jaar krijgen zij 70.000 euro en de komende jaren wordt de subsidie structureel verhoogd naar 35.000 euro. Wethouder Jan Bos: “De laatste jaren komen steeds meer mensen in financiële problemen. Jong of oud, hoog- of laagopgeleid: de kans om in armoede terecht te komen neemt voor iedereen toe. Daarom kloppen ook steeds meer inwoners aan bij Jeugdsportfonds Drenthe en Stichting Leergeld Emmen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen meedoen, ook als de financiële situatie van de ouders dit niet toelaat. Daarom hebben wij het subsidiebedrag voor deze beide organisaties verhoogd.”

Minimaregelingen

De gemeente Emmen wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden om actief mee te doen aan de samenleving. Terug naar werk is hiervoor het uitgangspunt. Wanneer dit (nog) niet mogelijk is, worden instrumenten uit het armoedebeleid ingezet om meedoen voor deze groep mogelijk te maken. Naast subsidies biedt de gemeente zelf ook allerlei regelingen. Zo kunnen inwoners met een laag inkomen toegang krijgen tot een webshop, waar zij bijvoorbeeld een abonnement bij een sport-of muziekvereniging kunnen afsluiten, of bepaalde schoolkosten vergoed krijgen, Ook biedt de gemeente bijvoorbeeld bijzondere bijstand voor bepaalde noodzakelijke uitgaven, die niet door andere organisaties worden vergoed. Op www.berekenuwrechtplus.nl kunnen inwoners bekijken of zij recht hebben op deze regelingen.

Auteur

Redactie